Inspecteur bepaalt niet-aftrekbare rente

In het kader van de earningsstrippingmaatregel stelt de inspecteur het niet-aftrekbare saldo aan renten voortaan vast bij voor bezwaar vatbare beschikking. Hiervoor is tijdens Prinsjesdag een wetsvoorstel ingediend.

17 september 2019 | Door redactie

De earningsstrippingmaatregel zorgt ervoor dat het saldo aan renten dat in één jaar niet aftrekbaar is, onbeperkt wordt doorgeschoven naar een later jaar als hierin verrekening wel mogelijk is. De inspecteur stelt straks dit saldo aan renten vast bij voor bezwaar vatbare beschikking. Hierbij wordt eenzelfde systematiek gehanteerd als bij het verrekenen van verliezen.

Herziening beschikking bij kwade trouw

In het wetsvoorstel is ook opgenomen dat deze beschikking kan worden herzien als er sprake is van een nieuw feit, kwade trouw of een voor de belastingplichtige redelijkerwijs kenbare fout. Hiervoor geldt eenzelfde termijn als die voor de navordering van te weinig geheven belasting. De inspecteur geeft ook een beschikking af als het doorgeschoven saldo aan renten van een eerder jaar in aftrek komt bij het bepalen van de winst van een later jaar.

Bijlagen bij dit bericht