Kabinet wil naar lager tarief VPB

20 september 2016 | Door redactie

Het kabinet vindt dat het tarief van de vennootschapsbelasting (VPB) omlaag moet om concurrerend te blijven als aantrekkelijk vestigingsland. Toch heeft het kabinet besloten nog geen knopen door te hakken over het VPB-tarief, maar dit over te laten aan de volgende regering.

Staatssecretaris Wiebes van Financiën had eerder laten weten dat wat hem betreft het tarief in de VPB omlaag moet. Uit de brief die het kabinet op Prinsjesdag 2016 naar de Tweede Kamer heeft gestuurd, blijkt dat het kabinet nog steeds voorstander is van een stapsgewijze verlaging van het VPB-tarief (tool), maar dat een besluit hierover genomen moet worden bij de onderhandelingen over een regeerakkoord. 

Nederland is geen discounter

Het kabinet wijst erop dat Nederland niet mee moet doen aan een zogenoemde ‘race to the bottom’ en vervolgens verzeild raakt in een tarievenstrijd met omliggende landen. Bovendien zou een verlaging van het VPB-tarief niet moeten leiden tot een stijging van de inkomstenbelasting.  

Download de Miljoenennota 2017 en het Belastingplan 2017 direct op Rendement.nl, zodat u snel de achtergrondinformatie bij de hand heeft.