Kwade trouw vanwege gebrek aan kennis

6 juli 2012 | Door redactie

De fiscus mag enkel navorderen bij een nieuw feit, tenzij er sprake is van kwade trouw. Uit een recente rechtszaak blijkt dat als een medewerker van het door u ingeschakelde accountantskantoor over onvoldoende kennis beschikt en daardoor een onjuiste aangifte indient, dit ook onder kwade trouw valt. Vanwege het ontbreken van deze kennis kon immers verwacht worden dat de aangifte niet correct zou zijn.

In deze zaak ging het om een bv die haar aangifte vennootschapsbelasting liet invullen door een accountantskantoor. Deze aangifte bleek niet te kloppen, waarop de inspecteur wilde navorderen. De bv had namelijk een schuld aan de moeder-bv, waardoor de thincapregeling van toepassing was. De bv mocht daarom de rente op die geldlening niet volledig aftrekken. De renteaftrekbeperking was echter niet toegepast. Toch was de navorderingsaanslag volgens de bv onterecht, omdat er geen sprake was van een nieuw feit.

Accountant was niet bekend met thincapregeling

De inspecteur had inderdaad alle gegevens op het moment van kennisneming van de aangifte tot zijn beschikking, dus was er volgens de rechter geen sprake van een nieuw feit. Maar omdat het accountantskantoor de aangifte liet invullen door een accountant die niet bekend was met de thincapregeling, waardoor de kans groot was dat de aangifte niet op de juiste wijze verwerkt zou worden, liep het kantoor bewust risico. Volgens de rechtbank was er daarom sprake van kwade trouw. De navorderingsaanslag was dus terecht opgelegd.
Rechtbank Breda, 4 mei 2012, LJN: BW9013