Laatste kans om verlies te verrekenen!

15 november 2012 | Door redactie

U heeft nog tot 31 december 2012 de mogelijkheid een verzoek te doen bij de Belastingdienst voor achterwaartse verliesverrekening (carry back). De carry backregeling is namelijk tijdelijk voor de belastingjaren 2009, 2010 en 2011 verruimd en op drie jaar gesteld. Heeft uw onderneming verlies geleden in 2011, dan kunt u dit nu verrekenen met winsten uit 2008, 2009 en 2010.

Heeft u nog geen keuze voor de verruimde achterwaartse verliesverrekening gemaakt, dan krijgt u nu alsnog een kans om hiervoor te kiezen. Sinds 2007 kon u verliezen in de vennootschapsbelasting maar één jaar terugwentelen. Nu krijgt u de mogelijkheid om voor de jaren 2009 tot en met 2011 de verliezen op verzoek drie jaren terug te wentelen.

Verzoek uiterlijk eind dit jaar indienen

Maakt u hier gebruik van, dan brengt de Belastingdienst de termijn van voorwaartse verliescompensatie terug van negen tot zes jaren. Stond de aanslag al onherroepelijk vast, waardoor u niet meer kon kiezen voor de verruimde carry back, dan kunt u nu onder voorwaarden alsnog in aanmerking komen voor de carry backregeling. Het verzoek moet u uiterlijk 31 december 2012 bij de inspecteur indienen. De voorwaartse verliesverrekening is echter wel beperkt tot zes jaar en de fiscus mag gaan navorderen over de jaren waar u nu het verlies mee verrekend heeft.