Meedenken over wetswijziging innovatiebox

19 mei 2016 | Door redactie

Vanaf 1 januari 2017 kunnen organisaties alleen nog maar een beroep doen op de innovatiebox als er een octrooi of licenties aanwezig zijn én ze een S&O-verklaring hebben. Staatssecretaris Wiebes heeft dit in een wetsvoorstel bekendgemaakt. Tot en met 16 juni kan er via een internetconsultatie gereageerd worden op dit voorstel.

Een organisatie kan gebruikmaken van de innovatiebox (tool) als hij op basis van een octrooi of licentie opbrengsten geniet óf een S&O-verklaring (tool) heeft. De regels voor het gebruik van de innovatiebox worden echter aangescherpt. Vanaf 1 januari 2017 kunnen organisaties alleen gebruikmaken van de innovatiebox als zij uit een octrooi of licentie opbrengsten ontvangen én een S&O-verklaring hebben. Dan geldt op verzoek een heffing van 5% in de vennootschapsbelasting in plaats van het gebruikelijke tarief van maximaal 25%. Dit geldt voor octrooien en licenties die vanaf 30 juni 2016 worden voortgebracht.

Uitzondering voor het mkb

Voor organisaties in het mkb geldt echter een uitzondering. Hebben deze een netto-omzet van minder dan € 50 miljoen en minder dan € 7,5 miljoen omzet uit innovaties, dan kunnen zij alleen met een S&O-verklaring blijven profiteren van de innovatiebox. Er hoeft dus geen octrooi of licentie aanwezig te zijn.  

Reageren op het wetsvoorstel

Met dit wetsvoorstel sluit de staatssecretaris aan bij de richtlijn van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling. Vanaf heden tot en met 16 juni 2016 kunt u reageren op dit wetsvoorstel. Dit kan via de website van de overheid.