Meer duidelijkheid over R&D-aftrek

12 oktober 2011 | Door redactie

Uw bv kan volgend jaar op een belastingvoordeel van 10% rekenen als deze investeert in innovatieve producten en diensten. Op deze manier betaalt de overheid mee aan een deel van de kosten die uw bv maakt voor Research & Development (R&D). Het gaat dan wel om andere kosten dan loonkosten, want die worden al deels gesubsidieerd via de aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk (S&O).

U kon hier al eerder lezen dat uw bv naast een subsidie voor de S&O-loonkosten ook kan gaan rekenen op een fiscaal voordeel in de vorm van een R&D-aftrek. Deze aftrek is specifiek bestemd voor niet-loonkosten en investeringen die bestemd zijn voor R&D. Agentschap NL neemt op basis van uw totale niet-loonkosten en investeringen een bepaald percentage en legt de uitkomst vast in de zogenoemde RDA-beschikking. Dit bedrag kunt u vervolgens aftrekken van uw winst in de aangifte. Voor 2012 is dit percentage 40%. Als u 25% vennootschapsbelasting betaalt, levert dat u met de aftrek voor Research & Development een nettovoordeel op van 10%. 

Belastingkorting neemt toe

In 2012 is er een budget beschikbaar van € 250 miljoen, wat zal oplopen naar  € 500 miljoen in 2014. Dit zou in de komende jaren ook tot een gunstiger percentage (> 10% belastingvoordeel) moeten leiden.