Meer tijd voor opteren belastingplicht VPB

20 september 2016 | Door redactie

Stichting en verenigingen kunnen straks gelijktijdig met het indienen van de aangifte kiezen voor belastingplicht vennootschapsbelasting. De huidige termijn van zes maanden blijkt in de praktijk te kort. Dit blijkt uit de Fiscale vereenvoudigingswet 2017.

In de vennootschapsbelasting (VPB) geldt een vrijstelling voor stichtingen en verenigingen met beperkt winstgevende ondernemingsactiviteiten. Het kan echter voordelig zijn om toch te kiezen voor belastingplicht VPB. Op dit moment moet uw organisatie daarvoor binnen zes maanden na het einde van het betreffende jaar een verzoek indienen bij de Belastingdienst, maar dat blijkt in de praktijk vaak niet haalbaar. Per 1 januari 2017 wordt dit aangepast en moet uw organisatie uiterlijk gelijktijdig met het indienen van de VPB-aangifte een verzoek indienen. 

Afname van administratieve lasten

Dit voorstel maakt onderdeel uit van de Fiscale vereenvoudigingswet 2017 (tool). Het is de bedoeling om de termijn meer in lijn te brengen met het doen van aangifte. Dit moet zorgen voor een kleine vereenvoudiging voor de Belastingdienst en een afname van de administratieve lasten.

Download de Miljoenennota 2017 en het Belastingplan 2017 direct op Rendement.nl, zodat u snel de achtergrondinformatie bij de hand heeft.