Meevaller mkb in vennootschapsbelasting

Het midden- en kleinbedrijf (mkb) kan de komende jaren langer genieten van het lage tarief in de vennootschapsbelasting (VPB). Het kabinet rekt de schijf waarin dit lage tarief geldt namelijk op, zodat het in 2022 geldt voor winsten tot € 395.000.

15 september 2020 | Door redactie

Het optrekken van de eerste schijf gaat in stappen. Nu geldt het lage VPB-tarief nog voor winsten tot € 200.000. In 2021 gaat de grens naar € 245.000 en een jaar later naar € 395.000, zo blijkt uit de Prinsjesdagstukken.

Tarief VPB in 2021 omlaag naar 15%

Ook zet het kabinet de verlaging van de tarieven verder door. Dit jaar is het lage tarief al omlaaggeschroefd van 19% naar 16,5%, en in 2021 wordt dat 15%. Voor grotere ondernemingen is er een domper: de verlaging van het hoge tarief gaat opnieuw niet door. Dit tarief blijft dus op 25%, en dat is ook de planning voor 2022. Eigenlijk had het kabinet juist ‘beloofd’ dat het hoge tarief in 2021 omlaag zou gaan van 25% naar 21,7%. De besparing die dat oplevert gaat volgens het kabinet dus deels naar lastenverlichting van het mkb. De VPB-tarieven zien er zo uit:

  2020 2021 2022
Laag tarief 16,5% (tot € 200.000) 15% (tot € 245.000) 15% (tot € 395.000)
Hoog tarief 25% 25% 25%

 

Download de complete Miljoenennota 2021 (pdf) en het Belastingplan 2021 (pdf), zodat u snel de achtergrondinformatie bij de hand heeft.