Mkb weet voordelige innovatiebox niet te vinden

2 maart 2023 | Door redactie

Het zijn vooral de grote ondernemingen in ons land die gebruikmaken van de voordelige innovatiebox in de vennootschapsbelasting (VPB). Het mkb weet de voordelen van de innovatiebox dus niet te vinden. Dit jaar gaat het ministerie van Financiën het effect van de regeling, die ondernemingen moet stimuleren om meer te innoveren, evalueren.

Ondernemingen die zich bezighouden met innovatieve projecten voor immateriële activa kunnen, als er is voldaan aan de voorwaarden, profiteren van de innovatiebox in de VPB. Een van de voorwaarden is dat het onderzoeks- en ontwikkelingswerk zelf moet zijn gedaan voor eigen rekening en risico.  Via de innovatiebox (infographic) zijn de voordelen uit innovatieve activiteiten in de VPB slechts belast tegen een tarief van 9%. 

Mkb laat innovatiebox links liggen

De innovatiebox kan dus door alle VPB-plichtige bedrijven gebruikt worden maar de mkb laat het voordeel grotendeels links liggen, bewust of onbewust. Volgens de laatste cijfers van het ministerie, uit 2018, ging namelijk 80% van het belastingvoordeel naar negentien grote ondernemingen in ons land zoals ASML. Voor 2022 stond er voor de regeling € 2,2 miljard in de begroting en voor dit jaar is dat € 2,3 miljard.

Versobering of beëindiging van regeling

Een aantal politieke partijen wil, omdat het mkb bijna niet profiteert van de innovatiebox, dat de fiscaal voordelige box wordt stopgezet. De grote ondernemingen doen ook zonder de innovatiebox wel aan innovatie, die is daar niet voor nodig. Het ministerie van Financiën gaat dit jaar de regeling evalueren. Staatssecretaris Van Rij gaf vorig jaar al aan dat deze evaluatie kan leiden tot een versobering of een beëindiging van de fiscale regeling.