Mogelijk toch giftenaftrek SBBI

25 november 2011 | Door redactie

Als sociaal belang behartigende instelling (SBBI) ontvangt u natuurlijk wel eens giften. Dan kunt u nu goed nieuws brengen aan uw gulle gevers. U kunt namelijk misschien binnenkort aan de mensen/ondernemingen die u een gift geven vertellen dat zij deze straks in hun aangifte inkomstenbelasting én vennootschapsbelasting mogen aftrekken. Nu geldt dit alleen voor een gift aan algemeen nut beogende instellingen (ANBI), maar mogelijk gaat deze maatregel binnenkort dus ook gelden voor SBBI’s.

Nu hoeft een SBBI – net zoals een ANBI - geen schenkingsrecht te betalen over giften en schenkingen die zij ontvangt. Maar in tegenstelling tot een stichting met het predicaat ANBI, zijn bij een SBBI giften nu nog niet aftrekbaar voor de inkomsten- of de vennootschapsbelasting. Als de maatregel daadwerkelijk van kracht wordt en uw SBBI in de toekomst een gift krijgt, mogen uw donateursd de giftenaftrek wel toepassen.

Na 1 april 2012 meer duidelijkheid

Voordat er een definitief besluit is en de Geefwet wordt aangepast, onderzoekt de Kamer eerst de verschillende mogelijkheden. Hiervoor zoekt zij contact met vertegenwoordigers van SBBI-koepels. Aan de hand van praktijkvoorbeelden zal het voorstel nader worden uitgewerkt. Na 1 april 2012 kunt u  hierover  meer duidelijkheid verwachten.