Mogelijke daling van hoogste VPB tarief

15 april 2011 | Door redactie

Het kabinet wil werken en ondernemen in Nederland aantrekkelijker voor u maken. Het plan is daarom om de belasting op arbeid te verlagen door de belasting op consumptie (BTW) te verhogen. Daarnaast wil het kabinet het hoogste vpb-tarief verder verlagen naar 24%. Staatssecretaris Weekers van Financiën presenteerde onlangs de fiscale agenda met de plannen voor een simpeler belastingstelsel.

Het kabinet hoopt de Nederlandse concurrentiepositie verder te versterken aan de hand van de volgende punten die in de fiscale agenda genoemd zijn:

  • Weekers wil stappen nemen richting een uniform BTW-tarief. Hiervoor zou eerst het lage tarief van 6% naar 8% moeten stijgen. Deze eerste stap moet ongeveer € 1,4 miljard gaan opleveren, waardoor kleine belastingen, zoals verpakkingenbelasting, kunnen verdwijnen.
  • Een verlaging van de tarieven van de loon- en inkomstenbelasting naar 50%, 40% en 30% via een hogere omzetbelasting.
  • Binnen de vennootschapsbelasting verandert het een en ander. Door de excessieve rente aftrek door overnameholdings aan te pakken en (alsnog) een objectvrijstelling voor vaste inrichtingsresultaten in te voeren, schept het kabinet ruimte om het vpb-tarief te verlagen naar 24%.
  • Een loonsomheffing kan het voor u eenvoudiger maken om te bepalen welke loonheffing u voor uw werknemers betaalt. U gaat dan de heffing over de totale loonsoom berekenen en niet meer per werknemer. Hierdoor bent u minder tijd kwijt met uw administratie.
  • De mogelijkheid om uw BTW per kwartaal af te dragen wordt mogelijk definitief. U bent dus niet meer verplicht dit per maand te doen, maar die optie blijft wel bestaan.
  • Via een persoonlijke internetpagina moet u kunnen gaan communiceren met de Belastingdienst, zoals uw aangifte en wijzigingen.  

Overzichtelijker belastingstelsel

Het kabinet hoopt ook het belastingstelsel overzichtelijker te maken. Hiervoor zullen een aantal heffingen en kortingen worden aangepast. Dit moet ook helpen in de strijd tegen fraudeurs. Vooralsnog bestudeert het kabinet de plannen voordat deze in definitieve vorm ingevoerd gaan worden. Er is tot nu toe al veel kritiek geweest op de BTW-verhoging, omdat dit de koopkracht zou verminderen. BV Rendement houdt u op de hoogte van alle ontwikkelingen!