Multinationals moeten VPB gaan betalen

Bronnen uit Den Haag hebben aangegeven dat het kabinet nadenkt over een regeling waardoor Nederlandse multinationals vennootschapsbelasting (VPB) moeten gaan betalen. Dit zou moeten gaan gebeuren door de mogelijkheid om verliezen uit het buitenland te verrekenen met de winst hier te beperken.

12 september 2019 | Door redactie

Momenteel betalen multinationals vaak geen of weinig VPB (tool) omdat ze verliezen die zij lijden in het buitenland kunnen verrekenen met de winst in ons land.  In de strijd  hiertegen heeft GroenLinks onlangs een wetsvoorstel ingediend waardoor deze multinationals liquidatieverliezen die zij lijden in de Europese Unie nog maar maximaal drie jaar kunnen verrekenen. Verliezen buiten de Europese Unie komen helemaal niet meer in aanmerking voor verrekening.  Ook mogen alleen verliezen die zijn geleden door dochterondernemingen met tenminste een belang van 25% worden afgetrokken.

Kabinet gaat initiatiefwet overnemen

De bronnen uit Den Haag hebben aangegeven dat het kabinet deze initiatiefwet wil overnemen. Of hier op Prinsjesdag al iets over bekend wordt is niet helemaal duidelijk. Een uitgewerkt wetsvoorstel zal er dan nog niet liggen is de verwachting.  De multinationals hebben aangegeven dat ze de plannen eerst af zullen wachten voordat ze eventueel tot maatregelen overgaan.

Bijlagen bij dit bericht