Nieuwe definitie voor vaste inrichting

Voor de internationale belastingheffing is het begrip 'vaste inrichting' van groot belang. Om belastingontwijking te voorkomen, kondigde het kabinet op Prinsjesdag aan dat ze voor de invulling van dit begrip gaan aansluiten bij het van toepassing zijnde belastingverdrag.

17 september 2019 | Door redactie

Het begrip vaste inrichting is van groot belang voor de belastingheffing als een onderneming activiteiten verricht buiten het land van vestiging of een persoon activiteiten verricht buiten het woonland. Op dit moment zijn er mogelijkheden om belasting te ontwijken. Om dit te voorkomen, stelt het kabinet voor om voor de definitie van vaste inrichting in de inkomstenbelasting, loonbelasting en vennootschapsbelasting aan te sluiten bij het begrip vaste inrichting in het van toepassing zijnde belastingverdrag. Op deze manier zijn er geen verschillen meer in verdragssituaties. De voorgestelde wijzigingen gelden ook voor het begrip vaste vertegenwoordiger.

Regels voor niet-verdragssituaties

Er gaat een afwijkende regeling gelden voor de situatie dat er geen verdrag is tussen twee landen. Voor deze niet-verdragssituaties gaat de wet aansluiten bij het begrip vaste inrichting in de meest recente versie van het modelverdrag van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO).

Download de complete Miljoenennota 2020 (pdf) en het Belastingplan 2020 (pdf), zodat u snel de achtergrondinformatie bij de hand heeft.

Bijlagen bij dit bericht