Nieuwe documentatieplicht bij verrekenprijzen

15 september 2015 | Door redactie

Er komen nieuwe documentatieverplichtingen voor multinationals. Daardoor kunnen Europese belastingdiensten verrekenprijzen efficiënter controleren die binnen concerns worden gehanteerd. Het gaat hierbij om een landenrapport, een groepsdossier en een lokaal dossier.

De nieuwe documentatieverplichtingen vloeien voort uit een OESO-project dat in opdracht van de G20 is opgezet. Het nieuwe gestandaardiseerde landenrapport moet ertoe leiden dat belastingdiensten efficiënter hun risicoselectie voor verrekenprijzen (ook wel internationaal transfer pricing genoemd) kunnen uitvoeren. Komt uit dit rapport naar voren dat er een hoog risico bestaat op winstverschuiving, dan kan de fiscus nadere informatie opvragen en dit verder onderzoeken.

Dossiers leiden tot onderbouwing verrekenprijzen

Het groepsdossier en het lokale dossier moeten leiden tot  meer duidelijkheid over de onderbouwing van de door het concern gehanteerde verrekenprijzen. Deze nieuwe verplichtingen zijn straks voor alle landen hetzelfde.