Non-profits profiteren van verruiming giftenaftrek

19 september 2011 | Door redactie

Als non-profitorganisatie profiteert u in het Belastingplan 2012 van een wijziging in de vennootschapsbelasting (VPB). De giftenaftrek voor organisaties wordt aantrekkelijker gemaakt. Deze maatregel moet ondernemers stimuleren om meer te investeren in non-profit organisaties. Het kabinet introduceert hiervoor namelijk in de inkomstenbelasting en VPB een zogenoemde multiplier, zodat ondernemers meer kunnen aftrekken dan het bedrag van de gift.

Als de Tweede en Eerste Kamer met de plannen akkoord gaan, komt de huidige drempel van € 227 te vervallen. Het totale bedrag dat een ondernemer per jaar als aftrekbare gift kan aanmerken, wordt verhoogd naar 50% van de winst. Het totaal aan aftrekbare giften mag per jaar niet meer bedragen dan € 100.000. Nu is dat nog 10% van de winst. Over het meerdere moet de ondernemer wel VPB betalen.

Multiplier voor giftenaftrek

Om de fondsenwerving voor met name culturele instellingen (zoals musea, schouwburgen en theaters) te verhogen, introduceert het kabinet een zogenoemde multiplier in de inkomstenbelasting en VPB. Dit houdt in dat de giftenaftrek in de inkomstenbelasting onbegrensd en in de VPB tot een gezamenlijk bedrag van maximaal € 5.000 mag worden vermenigvuldigd met een factor 1,5. Ondernemers kunnen dus meer aftrekken dan het totale bedrag van de giften aan non-profitorganisaties. Het kabinet moet de regeling nog wel ter goedkeuring voorleggen aan de Europese Commissie, omdat hier mogelijk sprake kan zijn van staatssteun.