Onbeperkte verliesverrekening kan in 2022 van start

De Belastingdienst ziet geen onoverkomelijke problemen in de komende ingrepen voor de verliesverrekening in de vennootschapsbelasting (VPB). Straks mag een bv namelijk een verlies in een boekjaar onbeperkt voorwaarts verrekenen. Wat de fiscus betreft is die maatregel uitvoerbaar vanaf 2022.

1 juni 2021 | Door redactie

Een onderneming in de VPB kan een verlies in een boekjaar nu tot één jaar terug verrekenen (de ‘carry back’) en tot zes boekjaren vooruit (‘carry forward’). Verliesverrekening drukt de winst (tool) en dus de belastingrekening van een onderneming.

Verliezen tot € 1 miljoen altijd verrekenbaar

Vanaf 2022 vervalt de termijn van zes boekjaren vooruit. De voorwaartse verliesverrekening wordt daarmee onbeperkt in de tijd. Maar tegelijkertijd komt er ook een beperking voor ondernemingen met grote verliezen. Een verlies in een boekjaar tot € 1 miljoen is altijd te verrekenen, maar boven die grens mag de onderneming nog maar 50% van de verliezen meerekenen. Blijft er daarna nog verrekenbaar verlies over, dan mag de onderneming dat bedrag meenemen naar een volgend boekjaar.
De beperking van € 1 miljoen gaat ook gelden voor de achterwaartse verliesverrekening. Hiervoor blijft de termijn wel op één jaar staan. Voor de inkomstenbelasting gelden overigens weer andere termijnen voor verliesverrekening (infographic). Die veranderen niet per 2022.

Maatregel legt flink beslag op de capaciteit

Voor dit soort ingrepen voert de Belastingdienst altijd een ‘uitvoeringstoets’ uit. Daarin bekijkt de fiscus bijvoorbeeld of het voorstel in te passen is in de systemen, wat dat kost en of de regeling ook te handhaven is. Het eindoordeel luidt dat de regeling uitvoerbaar is per 1 januari 2022. Wél maakt de fiscus de kanttekening dat de maatregel een flink beslag legt op de organisatie. Dit betekent dat de wetgever moet accepteren dat er de komende jaren minder mogelijkheden zijn ‘voor wetgeving met automatiseringsgevolgen’ binnen de VPB of de dividendbelasting.