Over verlenging boekjaar rekent fiscus rente

10 januari 2013 | Door redactie

Na een overname is uw bv verantwoordelijk voor de gehele boekhouding, ook al heeft de overgenomen bv er een potje van gemaakt. Dit ondervond een bv die een verlengd boekjaar hanteerde vanwege de rommelige administratie. De inspecteur legde vervolgens een voorlopige aanslag op, inclusief heffingsrente. Het gerechtshof in Arnhem zag geen noodzaak om deze rente te beperken.

In deze zaak ging het om een bv die in 2008 de exploitatie van een schoonmaakbedrijf had overgenomen. Het lukte de bv niet om de financiële en fiscale verplichtingen in dat boekjaar in kaart te brengen en besloot daarom een verlengd boekjaar te hanteren. Deze liep van 2 december 2008 tot 31 december 2009. Aan de hand van de ingediende aangifte vennootschapsbelasting legde de inspecteur een aanslag op met heffingsrente van ruim € 2.000. De bv was het hier niet mee eens en wilde dat deze rente beperkt zou worden. Zij was namelijk genoodzaakt een verlengd boekjaar te hanteren vanwege de onduidelijke financiële en fiscale positie van het overgenomen schoonmaakbedrijf. Daarbij speelde ook de werkwijze van de fiscus een rol. 

Verzoek voorlopige aanslag niet aangekomen

Gerechtshof Arnhem was het echter eens met de inspecteur en zag geen reden om de heffingsrente te beperken. Volgens het hof had de inspecteur niet in strijd gehandeld met enig beginsel van behoorlijk bestuur door over het bedrag van de voorlopige aanslag heffingsrente in rekening te brengen. Ook was de inspecteur niet te verwijten dat de bv geen tijdige aangifte had kunnen doen. De bv stelde dat zij de inspecteur om een voorlopige aanslag heeft verzocht, maar het niet duidelijk is of dit verzoek bij de Belastingdienst aangekomen is. De Belastingdienst gaf aan het verzoek om een voorlopige aanslag nooit ontvangen te hebben. De bv moest de heffingsrente dus betalen.
Gerechtshof Arnhem, 7 december 2012, LJN: BY5426