Overgangsrecht voor beperking afschrijving gebouwen in de VPB

In de heroverweging over het pakket vestigingsklimaat is overgangsrecht, in de vorm van een verzachting van de maatregel, opgenomen voor de beperking van de afschrijvingsmogelijkheden voor gebouwen in eigen gebruik in de vennootschapsbelasting (VPB) die volgend jaar in werking treedt.

16 oktober 2018 | Door redactie

In het Belastingplan 2019 is opgenomen  dat ondernemers voor de VPB op gebouwen, die zij in eigendom hebben, volgend jaar nog maar tot 100% van de WOZ-waarde mogen afschrijven. Nu mag dat nog tot 50%. In de heroverweging is nu aangegeven dat er een verzachting van deze maatregel komt in de vorm van overgangsrecht.

Verzachting maatregel beperking afschrijving

Als verzachting van de maatregel uit het Belastingplan is opgenomen dat als het gebouw voor 1 januari 2019 door de belastingplichtige in gebruik is genomen en op dat gebouw nog geen drie jaar is afgeschreven, de belastingplichtige alsnog deze drie jaar volgens het oude regime mag blijven afschrijven. Het maakt daarbij dan niet uit of de boekwaarde daardoor onder 100% van de WOZ-waarde uitkomt.