Overheidsbedrijven straks allemaal VPB-plichtig

16 april 2014 | Door redactie

Het ziet ernaar uit dat overheidsondernemingen geen gebruik meer kunnen maken van de vrijstelling voor de vennootschapsbelasting (VPB). Op aandringen van de Europese Commissie is het kabinet met een ontwerpvoorstel gekomen, dat de VPB-vrijstelling voor overheidsbedrijven ongedaan maakt. Dit moet de concurrentie tussen overheidsbedrijven en andere ondernemingen eerlijker maken.

Momenteel kan het gebeuren dat overheidsbedrijven met hun aanbod concurreren met de producten en diensten die andere ondernemingen aanbieden. Het verschil is echter dat overheidsbedrijven niet te maken krijgen met de vennootschapsbelasting; er geldt een vrijstelling. Dit zou leiden tot oneerlijke concurrentie. Naast de andere ondernemingen zelf, vindt de Europese Commissie ook dat de Nederlandse overheid deze wetgeving moet aanpassen. Dit gaat betekenen dat als uw organisatie onderdeel is van bijvoorbeeld het Rijk, een provincie, gemeente of universiteit en u doet mee aan het economisch verkeer, u straks hoe dan ook vennootschapsbelasting moet gaan afdragen. Dit gaat ook gelden voor indirecte overheidsondernemingen, zoals bv’s die onder zeggenschap staan van bijvoorbeeld het Rijk of de provincie. 

Geef uw mening over het wetsvoorstel

Het conceptwetsvoorstel (pdf) moet er dus toe leiden dat overheidsbedrijven eerlijk concurreren met andere ondernemingen, omdat ze allebei te maken krijgen met de kosten van de VPB-heffing. Als uw organisatie straks VPB-plichtig wordt, zal dit leiden tot onder meer extra administratieve lasten. In het conceptwetsvoorstel wordt hier uitgebreid aandacht aan besteed en u kunt daar – en over het wetsvoorstel zelf - uw mening over geven. U heeft hiervoor tot en met 12 mei 2014 de tijd.

Stel gratis uw vragen

MKB AdviesdeskHeeft u vragen over de gevolgen van bovenstaande maatregel of wijziging, dan kunt u deze als Premium-abonnee gratis stellen aan de experts van MKB Adviesdesk. U krijgt gegarandeerd antwoord binnen vijf werkdagen. Wacht niet langer en stel uw vraag!