Overnameholdingbepaling verder beperkt

20 september 2016 | Door redactie

De overnameholdingbepaling uit de vennootschapsbelasting is een regeling die bovenmatige renteaftrek bij overnameholdingcontructies moet tegengaan. In het Belastingplan 2017 zijn een aantal voorstellen gedaan waardoor deze bepaling wordt aangescherpt.

De overnameholdingbepaling moet voorkomen dat bovenmatige rente die is verschuldigd door de financiering van een overname, ten laste wordt gebracht van de winst van de overgenomen vennootschap als deze tot de fiscale eenheid gaat behoren. De bepaling leidt echter nog teveel tot belastingontwijking waardoor deze nu flink wordt aangescherpt in het Belastingplan 2017 (tool).

Wijzigingen in de overnameholdingbepaling

De volgende wijzigingen voor de overnameholdingbepaling staan in het Belastingplan 2017:

  • Er moet een aanscherping van de berekeningssystematiek plaatsvinden als een overnameschuld van het niveau van de overnameholding naar het niveau van de overgenomen bv verplaatst wordt.
  • Er moet een aanscherping komen van de termijn van zeven jaar waarbinnen de financiering moet worden afgebouwd van ten hoogste 60% van de verkrijgingsprijs naar ten hoogste 25% van de verkrijgingsprijs.
  • Wordt een overnameholding op of na 1 januari 2017 in een nieuwe fiscale eenheid met een andere moeder opgenomen, dan geldt het overgangsrecht niet. Hierdoor voorkomt men dat oude financieringen onder het overgangsrecht blijven vallen waardoor de overnameholdingbepaling niet wordt toegepast. 

Download de Miljoenennota 2017 en het Belastingplan 2017 direct op Rendement.nl, zodat u snel de achtergrondinformatie bij de hand heeft.