Percentage RDA stijgt met maar liefst 14%

Het percentage van de Research & Development Aftrek (RDA) is dit jaar 54%. Vorig jaar gold nog een percentage van 40%. Dit is goed nieuws als uw bv wilt investeren in de ontwikkeling van nieuwe producten en diensten. U kunt als ondernemer namelijk van de RDA gebruikmaken als u kosten maakt of investeringen doet voor speur- en ontwikkelingswerk (S&O).

11 januari 2013 | Door redactie

De RDA stimuleert innovatieve ontwikkelingen en onderzoek door Nederlandse ondernemingen door een fiscaal voordeel in de inkomsten- of vennootschapsbelasting te bieden. In het regeerakkoord is wel opgenomen dat het kabinet de fiscale regelingen voor het stimuleren van innovatie vanaf 2014 gaat beperken. De kans bestaat daarom dat het aftrekpercentage van de RDA in de toekomst wordt verlaagd.

RDA-aanvraag tegelijk met WBSO-aanvraag indienen

U kunt maximaal drie keer per jaar een aanvraag doen en zelf een periode kiezen waarop uw aanvraag betrekking heeft. Zo kunt u goed inspelen op de ontwikkelingen binnen uw bv. Uw RDA-aanvraag moet u wel tegelijkertijd met uw WBSO-aanvraag indienen. De aftrekpost geldt niet voor uw gemaakte loonkosten en de kosten die uw bv maakt voor uitbestedingen aan externe partijen. Wilt u dit jaar gebruikmaken van de RDA en de WBSO? Dan kunt u uw aanvraag indienen via het Aanvraagprogramma WBSO RDA 2013 van Agentschap NL.