Tarief innovatiebox gaat omhoog naar 9% in 2021

17 september 2019 | Door redactie

De innovatiebox is ingevoerd om innovatief onderzoek door ondernemers fiscaal te stimuleren. Alle winsten die behaald worden met innovatieve activiteiten, vallen in deze box. Het tarief van de vennootschapsbelasting (VPB) voor deze winsten gaat naar 9% in 2021 werd op Prinsjesdag bekendgemaakt.

Ondernemingen die zich bezighouden met innovatieve projecten voor immateriële activa kunnen, als er is voldaan aan de voorwaarden, profiteren van de innovatiebox. Via de innovatiebox zijn de voordelen uit innovatieve activiteiten nu nog in de VPB belast tegen een tarief van 7%. In het Belastingplan 2020 is aangegeven dat dit tarief in 2021 wordt verhoogd naar 9%.

Voorwaarden innovatiebox

De innovatiebox is niet bepaald de makkelijkste fiscale regeling, omdat ondernemingen bijvoorbeeld moeten uitknobbelen hoeveel winst er precies toe te schrijven is aan de innovatie. Ook moet er aan een aantal voorwaarden worden voldaan. De immateriële activa die onder de innovatiebox vallen, moet een onderneming zelf hebben voortgebracht. Daarnaast moet er voor de immateriële activa een octrooi of een S&O-verklaring zijn ontvangen. De innovatiebox geldt niet voor merken, logo’s en marketinghulpmiddelen. Om gebruik te kunnen maken van de innovatiebox, moet de winst die de innovatie oplevert, in belangrijke mate (ten minste 30%) het gevolg zijn van het verleende octrooi.

Download de complete Miljoenennota 2020 (pdf) en het Belastingplan 2020 (pdf), zodat u snel de achtergrondinformatie bij de hand heeft.

Bijlagen bij dit bericht