Tarief VPB van 25% naar 24%

17 juni 2011 | Door redactie

Het tarief in de tweede schijf van de vennootschapsbelasting (VPB) gaat van 25% naar 24%. Deze verlaging zal staatssecretaris Weekers van Financiën opnemen in het Belastingplan 2012. Winsten vanaf € 200.000 zijn met dit tarief belast. De eerste schijf in de VPB blijft ook in de nabije toekomst 20%.

De verlaging van het VPB-tarief was al opgenomen in de fiscale agenda, die Weekers in april presenteerde. Nu is duidelijk dat niet alle plannen al worden opgenomen in het Belastingplan 2012. De volgende plannen staan er in ieder geval wel in:

  • De excessieve rente aftrek door overnameholdings wordt beperkt en de objectvrijstelling voor vaste inrichtingsresultaten wordt ingevoerd. Dit zorgt voor ruimte om het VPB-tarief met 1%-punt te verlagen naar 24%. Daarnaast wordt het buitenlands aanmerkelijk belang aangepast.
  • De vitaliteitsregeling wordt ingevoerd als vervanger van de spaarloon- en levensloopregeling. De Tweede Kamer presenteert de hoofdlijnen hiervan vóór 1 juli.
  • Een alternatief plan voor de hoogte van de heffings- en invorderingsrente. Er was namelijk veel kritiek op de maatregel in het Regeerakkoord waarbij de Belastingdienst tegen een lager percentage rente zou vergoeden dan de rente die u aan de fiscus moet betalen als u te laat of te weinig belasting betaalt.

Uiteraard moet zowel de Tweede Kamer als de Eerste Kamer de plannen eerst goedkeuren.