Te groot verschil verzuimboete IB en VPB

10 april 2013 | Door redactie

U kunt een verzuimboete krijgen voor het te laat indienen van uw aangifte inkomstenbelasting (IB) of vennootschapsbelasting (VPB). Voor de IB bedraagt de verzuimboete € 226 en voor de VPB € 2.460. Rechtbank Breda vond dit onderscheid onrechtvaardig en verlaagde de boete voor een bv tot € 452.

In deze zaak ging het om een bv die uitstel kreeg voor zijn aangifte VPB over 2009 tot 1 februari 2010. De Belastingdienst ontving echter geen aangifte en stuurde op 22 februari 2010 een herinnering en op 31 maart 2010 een aanmaning. Uiteindelijk kreeg de bv op 11 juni 2010 een ambtshalve aanslag naar een bedrag van € 1.000 met een verzuimboete van € 2.460. De bv ging in bezwaar en uiteindelijk werd er een verlies vastgesteld van € 385, maar de verzuimboete bleef in stand. Dit was reden voor de bv om naar de rechter te gaan.

Verschil verzuimboete niet proportioneel

Aan de voorwaarden voor het opleggen van een verzuimboete was volgens de rechtbank voldaan. Dat achteraf bleek dat de bv in dat jaar verlies had geleden was geen reden voor het verminderen van de boete. Het verschil tussen een verzuimboete voor de VPB en dat voor de IB vond de rechter echter wel te groot. Dit was niet proportioneel. De rechtbank verlaagde daarom de boete naar € 452.
Deze uitspraak wijkt af van een eerdere uitspraak van Gerechtshof ’s-Hertogenbosch. U kon hierover lezen in het bericht ‘Verschil verzuimboete IB en VPB is rechtvaardig’. Misschien moet de Hoge Raad zich hier ook een keer over uitspreken om duidelijkheid te scheppen.
Rechtbank Breda, 21 december 2012, LJN: BZ4634