Uitbreiding verbonden lichaam bij renteaftrek

20 september 2016 | Door redactie

Voor de toepassing van de rentaftrekbeperking moet een lening zijn verstrekt door een verbonden lichaam. Het verbonden lichaam is in het Belastingplan 2017 uitgebreid met het begrip ‘samenwerkende groep’.

Als voorwaarde voor de toepassing van de renteaftrekbeperking geldt dat de leningen moeten zijn verstrekt door een verbonden lichaam. Het begrip verbonden lichaam wordt gebruikt als een lichaam meer dan een derde belang houdt in een ander lichaam. In het Belastingplan 2017 (tool) is nu opgenomen dat er ook sprake is van een verbonden lichaam bij een samenwerkende groep.

Samenwerkende groep toegevoegd aan verbonden lichaam

Van ’een samenwerkende groep' spreekt men als de materiële zeggenschap over de investering en het gezamenlijke belang in de overgenomen vennootschap in handen is van een coördinerend (rechts)persoon en iedere aandeelhouder ongeveer in dezelfde verhouding en onder min of meer vergelijkbare voorwaarden leningen heeft verschaft.