Uitstel VPB-aangifte 2023 op tijd aanvragen!

6 mei 2024 | Door redactie

Voor de meeste ondernemingen geldt dat de aangifte vennootschapsbelasting (VPB) over 2023 uiterlijk 31 mei 2024 binnen moet zijn bij de Belastingdienst. Ondernemingen die langer nodig hebben, kunnen uitstel aanvragen. Dat verzoek moet dan wel ook vóór 1 juni 2024 ingediend zijn.

De vuistregel voor de aangifte VPB is dat die vijf maanden na afloop van het boekjaar ingediend moet zijn. Bij een boekjaar dat gelijkloopt met het kalenderjaar is dat voor 2023 dus uiterlijk 31 mei 2024. Bij een gebroken boekjaar hangt het logischerwijs af van de einddatum van het rapportagejaar. Bij een boekjaar dat loopt van 1 maart 2023 tot en met 29 februari 2024 is de aangiftedeadline 31 juli 2024.

Kijk voor veel meer uitleg en rekentools bij het invullen van de VPB-aangifte in onze toolbox ‘Stap voor stap door de aangifte vennootschapsbelasting’.

Verzuimboete als VPB-aangifte te laat binnen is

Komt de aangifte te laat binnen, dan kan de Belastingdienst de onderneming een verzuimboete opleggen van € 2.757. Deze boete kan oplopen tot € 5.514 als de onderneming meerdere jaren achter elkaar geen aangifte doet.
Ondernemingen die meer tijd nodig hebben voor de VPB-aangifte, kunnen om uitstel vragen. Standaard geeft de Belastingdienst vijf maanden uitstel. Dat uitstel moet dan wel binnen vijf maanden na afloop van het (gebroken) boekjaar zijn aangevraagd.

Uitstel VPB-aangifte is online aan te vragen

De meeste ondernemingen kunnen uitstel aanvragen via een digitaal formulier in Mijn Belastingdienst Zakelijk. Soms is het verplicht om een ander formulier te printen en per post op te sturen naar de fiscus. Dit is bijvoorbeeld het geval als het boekjaar niet gelijkloopt met het kalenderjaar of als de onderneming méér dan vijf maanden uitstel nodig heeft.
Bij het aanvragen van uitstel moeten ondernemingen er wel op letten dat zij eerder ‘in aanmerking’ komen voor belastingrente (artikel). Hiervoor begint de teller te lopen op 1 juli van het jaar dat volgt op het belastingjaar en die loopt door tot zes weken na de datum op de aanslag. In de VPB is de belastingrente momenteel 10,5,% over het verschuldigde bedrag aan belasting, in 2023 was dit 8%.

Bijlagen bij dit bericht