Uitstelperiode voor betaling BTW

17 september 2012 | Door redactie

Binnenkort kunt u uitstel van betaling krijgen voor de BTW, loonbelasting en vennootschapsbelasting. U bent wel verplicht wettelijke rente te betalen over de uitstelperiode van (maximaal) vier maanden. Tijdens Prinsjesdag zal staatssecretaris Weekers van Financiën dit plan waarschijnlijk bekend maken.

De financiële crisis zorgt ervoor dat veel mkb-ondernemingen moeite hebben met het betalen van de belastingen. Veel ondernemingen kunnen maar moeilijk aan voldoende financiële middelen komen om alle rekeningen en belastingen te betalen. Staatssecretaris Weekers wil deze ondernemingen tegemoet komen. In het Belastingplan 2013 wordt dan ook een voorstel voor uitstel van betaling van BTW, loonbelasting en vennootschapsbelasting opgenomen.

Wel wettelijke rente betalen

U kunt uitstel van betaling krijgen voor een bedrag aan belasting tussen de € 10.000 en € 15.000. Dit moet de kleine ondernemingen helpen om uit de crisis te komen. De Belastingdienst geeft u echter niet renteloos uitstel van betaling. Over de periode van maximaal vier maanden moet u namelijk wel de wettelijke rente over het uitstelbedrag betalen. Het plan zal de overheid zo’n € 56 miljoen kosten. De exacte invulling van de maatregel wordt op Prinsjesdag 2012 bekend gemaakt.