Vergoeding bij wanprestatie niet onbelast

22 november 2012 | Door redactie

Stel uw bv ontvangt een schadevergoeding omdat de verkoop van een deelneming niet is doorgegaan en er daarbij sprake is van een wanprestatie. Dan moet u zich realiseren dat de deelnemingsvrijstelling in dat geval niet van toepassing is. De schadevergoeding is dus gewoon belast. Dit komt naar voren uit een recente uitspraak van de rechtbank in Arnhem.

De dochter-bv waar het in deze zaak om draaide, was in het bezit van twee kantoorpanden. Een externe partij had een bod van € 6 miljoen gedaan aan de moeder-bv voor de aankoop van deze panden. Bij deze transactie zou de moeder-bv de aandelen in de dochter verkopen aan deze partij. In 2008 bereikten ze hierover overeenstemming. Uiteindelijk ging de verkoop van de deelnemingen niet door en werd overeengekomen dat de moeder-bv wel een schadevergoeding zou ontvangen van € 680.000. De moeder nam deze schadevergoeding echter niet op in de aangifte vennootschapsbelasting 2008 en stelde dat hierop de deelnemingsvrijstelling van toepassing was. De fiscus ging hiermee niet akkoord.

Geen deelnemingsvrijstelling bij schadevergoeding

De rechtbank stelde dat voor de deelnemingsvrijstelling een rechtstreeks causaal verband tussen het genoten voordeel en het bezit van de deelneming noodzakelijk was. In een eerder arrest had de Hoge Raad al aangegeven dat een schadevergoeding wegens wanprestatie niet onder de deelnemingsvrijstelling valt. Bij een dergelijke schadevergoeding is namelijk geen verband tussen de vergoeding en het bezit van de deelneming. De schadevergoeding was het gevolg van de wanprestatie of het onrechtmatig handelen van de koper. De deelnemingsvrijstelling zag niet op deze situatie toe en de vergoeding was daarom gewoon belast.
Rechtbank Arnhem, 6 september 2012, LJN: BX7569