Verliesverrekening VPB onbeperkt, maar niet voor 2012!

Ondernemingen kunnen verliezen in de vennootschapsbelasting (VPB) vanaf 2022 onbeperkt voorwaarts verrekenen. Er is daarbij geen overgangsrecht. Dit betekent dat nog openstaande verliezen uit 2012 uiterlijk dit jaar verrekend moeten worden, anders verdampen ze.

30 augustus 2021 | Door redactie

In de VPB kunnen bv’s verliezen in een boekjaar verrekenen met winsten uit andere jaren. Dat is voordelig, want het drukt de winst en daarmee de VPB-rekening voor de onderneming.

Verliesverrekening VPB in 2022 onbeperkt

Nu kan een onderneming een verlies in een boekjaar nog tot één boekjaar terug (de ‘carry back’) en tot zes boekjaren vooruit (de ‘carry forward’) verrekenen. Die voorwaartse termijn vervalt echter vanaf 2022. Dan mogen verliezen onbeperkt voorwaarts verrekend worden. Tegelijkertijd is er óók een beperking. Een verlies tot € 1 miljoen mag in een jaar altijd voorwaarts verrekend worden, maar daarboven mag de onderneming nog maar maximaal 50% van het verlies meerekenen. Wat overblijft, kan eventueel in latere jaren nog verrekend worden. De termijn voor carry back verandert niet, maar de beperkingen van hoeveel verlies er per jaar meegeteld mag worden geldt ook voor achterwaartse verrekening.
De aanpassing houdt in dat verliezen die vanaf 2013 zijn geleden, vanaf 2022 onbeperkt voorwaarts in tijd kunnen worden verrekend. Dat komt doordat de termijn voor voorwaartse verliesverrekening tot 2018 nog negen jaar was. Wel geldt dus ook voor deze verliezen de beperking dat boven de € 1 miljoen maar 50% mag worden meegerekend in een boekjaar.
Verliezen uit het boekjaar 2012 moeten nog dit jaar verrekend worden, anders verdampen ze. Het is dus zaak om daarop te letten in de VPB-aangifte (toolbox).

Verliesverrekening in de inkomstenbelasting

Ook de inkomstenbelasting kent een regeling voor verliesverrekening (infographic). Die verandert vooralsnog niet – tenzij daar nog andere mededelingen over komen op Prinsjesdag. Voor inkomen in box 1 van de inkomstenbelasting (inkomen uit werk en onderneming) zijn de termijnen tot drie boekjaren terug en tot negen boekjaren vooruit. Dit moet ‘binnen de box’ blijven. Verliezen mogen dus alleen verrekend worden met inkomen in box 1. Verliezen in box 2 (inkomen uit aanmerkelijk belang) mogen tot één boekjaar terug en tot zes boekjaren vooruit worden verrekend met inkomen in box 2.