Verruimde verliesrekening is nog mogelijk

21 maart 2012 | Door redactie

U heeft nu langer de mogelijkheid om uw verliezen met uw winst te verrekenen. Tussen 2009 en 2011 kon u met betrekking tot de vennootschapsbelasting kiezen voor een verruimde achterwaartse verliesrekening van drie jaar in plaats van één jaar. Deze maatregel heeft staatssecretaris Weekers van Financiën onlangs verlengd, zodat u eventueel verlies toch nog kunt verrekenen met de winst van de afgelopen drie jaar.

In 2007 werd de verliesverrekening in de vennootschapsbelasting gewijzigd, waardoor u verliezen nog maar één jaar mocht terugwentelen (carry back). Daarnaast mocht u verliezen verrekenen met de winsten van de volgende negen jaren. Tijdens de crisis is het terugwentelen verruimd naar drie jaar. De verruiming van de carry back betekent tegelijkertijd dat u verliezen in de toekomst voor een kortere periode met de winst mag verrekenen, namelijk zes jaar. Veel bv’s hebben niet eerder gebruikgemaakt van de regeling. Het loont de moeite dit alsnog te overwegen, omdat het een aanzienlijk voordeel op zou kunnen opleveren.

Toch nog een verzoek indienen

Door de maatregel van de staatssecretaris mag u dus alsnog een verzoek indienen voor de verruimde carry backregeling. U heeft hiervoor tot 31 december 2012 de tijd.