Versneld afschrijven in 2013 van de baan

19 april 2013 | Door redactie

U kunt beter nog even wachten met investeren, want u kunt hierover vooralsnog niet versneld afschrijven in 2013. In het onlangs gesloten sociaal akkoord is namelijk aangekondigd dat het bezuinigingspakket dat het ministerie van Financiën van 1 maart 2013 presenteerde op de plank belandt.

In een brief (pdf) aan de Tweede Kamer kondigde minister Dijsselbloem van Financiën vorige maand een bezuinigingspakket aan om het staatstekort te drukken in 2014. Eén van de maatregelen was de mogelijkheid tot versneld afschrijven van bedrijfsmiddelen als u hier in 2013 in zou investeren. U zou dan direct 50% van uw investering mogen afschrijven in plaats van 20%. Het sociaal akkoord veegt dit plan echter van tafel. 

Mogelijk ongunstig effect van pakket voorkomen

In de begeleidende brief (pdf) van het akkoord is te lezen dat het kabinet heeft besloten om af te zien van het voorgestelde pakket van 1 maart 2013. Herstel van de overheidsfinanciën is weliswaar nodig, maar of deze maatregelen daarvoor de oplossing zijn is nog onzeker. Samen met de sociale partners is daarom besloten het pakket te laten voor wat het is, zodat de gevolgen hiervan ook niet de gevolgen van het sociaal akkoord kunnen beïnvloeden. Mocht later dit jaar blijken dat aanvullende maatregelen voor 2014 toch nodig zijn, dan zal het kabinet hiertoe actie ondernemen.