Verzuimboete fiscale eenheid niet discrimineren

19 november 2012 | Door redactie

Als uw onderneming een fiscale eenheid aangaat met één of meerdere dochterondernemingen, dan merkt de Belastingdienst deze ondernemingen aan als één belastingplichtige. De fiscale eenheid hoeft dan ook maar één aangifte voor de vennootschapsbelasting (VPB) in te dienen. Is de fiscale eenheid te laat met het indienen van de aangifte dan krijgt de fiscale eenheid één boete en niet meerdere.

In deze zaak ging het om een bv met vier tot dezelfde groep behorende bv's. Zij kregen namelijk vijf keer een verzuimboete van € 2.460 opgelegd omdat de aangifte VPB te laat ingediend waren. De vijf bv's vormden geen fiscale eenheid, omdat dit niet aangevraagd was, hoewel het wel had gekund. De bv ging in beroep tegen de verzuimboete. De inspecteur bood, gelet op de omstandigheden, aan om de verzuimboete per bv te verlagen naar € 1.750. De bv was van mening dat ook deze boete te hoog en onredelijk was. De bv vond € 100 per bv een beter passende sanctie.

Zwaarder belasten niet toegestaan

Hof Den Haag oordeelde dat de Belastingdienst een groep bv’s die een fiscale eenheid had kunnen vormen niet zwaarder mag belasten, dan wanneer deze ondernemingen daadwerkelijk een fiscale eenheid zouden hebben gevormd. Ook vond het Hof de opgelegde verzuimboete van € 2.460 voor het strafbare feit onredelijk. Daarop vernietigde de rechtbank de uitspraak en verminderde de verzuimboete tot € 500.
Gerechtshof 's-Gravenhage, 20 juli 2012, LJN: BX2226