Vijf jaar voor ambtshalve vermindering

19 januari 2011 | Door redactie

Voor een verzoek tot ambtshalve vermindering of teruggaaf heeft u nog maar vijf jaar de tijd. Staatssecretaris Weekers van Financiën heeft in een recent besluit de termijn voor ambtshalve vermindering of teruggaaf verlaagd van zeven naar vijf jaar. Deze verlaagde termijn zal voor alle belastingen gaan gelden.

Door gebruik te maken van de ambtshalve vermindering of teruggaaf heeft de inspecteur de mogelijkheid om onredelijke en onbedoelde gevolgen van de fiscale wetgeving te corrigeren. De inspecteur heeft hierbij de touwtjes in handen, maar u kunt ook een verzoek indienen voor ambtshalve vermindering of teruggaaf. De inspecteur is wel gebonden aan enige regels voor de afhandeling van dit verzoek. Deze regels heeft de staatssecretaris in het besluit opgenomen. Gaat de inspecteur akkoord met uw verzoek, dan kan de inspecteur door de ambtshalve vermindering of teruggaaf de onbedoelde gevolgen van de fiscale wetgeving wegnemen.

Termijnen gelijk getrokken

De staatssecretaris heeft de termijnen voor alle belastingen gelijk getrokken. Dit was eerst niet het geval, want voor bepaalde situaties gold een termijn van zeven jaar. Deze termijn van zeven jaar blijft nog wel gelden voor verzoeken die tot 31 maart 2011 worden ingediend. Dit geldt uiteraard alleen voor de belastingen die ook voor de termijn van zeven jaar in aanmerking komen zoals de loonheffingen en de aanslagbelastingen (bijvoorbeeld de inkomstenbelasting en de vennootschapsbelasting). De nieuwe termijn van vijf jaar gaat bij aanslagbelastingen lopen vanaf het einde van het kalenderjaar. Voor aangiftebelastingen – zoals de BTW en de loonheffingen –  gaat deze termijn lopen aan het einde van het belastingjaar waarin de belastingschuld is ontstaan of de teruggaaf is verleend. Mocht u een verzoek aan de inspecteur willen doen, houdt deze termijnen dan goed in de gaten!