Voordelen deelnemingsvrijstelling splitsen

11 september 2013 | Door redactie

Maakt u gebruik van de deelnemingsvrijstelling, dan moet u straks bij een sfeerovergang –ook als gevolg van een wetswijziging – een onderscheid maken tussen het belaste en het onbelaste deel. Om de negatieve gevolgen van een recent arrest van de Hoge Raad te corrigeren heeft staatssecretaris Weekers van Financiën deze zogenoemde compartimentering in een wetsvoorstel opgenomen.

Heeft u een deelneming en voldoet u op een gegeven moment niet meer aan de voorwaarden van de deelnemingsvrijstelling, dan moet u op het moment van sfeerovergang de waarde van de aandelen vaststellen. U maakt dan een onderscheid tussen de onbelaste en de belaste periode. Zo weet u bij verkoop van de aandelen over welke gedeelte u belasting moet betalen. Deze zogenoemde compartimentering bij wijziging van de feiten en omstandigheden is ontwikkeld door de Hoge Raad (22 januari 1997 zaaknummer 31748). Recent bepaalde de Hoge Raad echter dat deze compartimentering niet noodzakelijk is als de sfeerovergang het gevolg is van een wetswijziging.

Compartimentering bij de deelnemingsvrijstelling

Dit was reden voor staatssecretaris Weekers van Financiën om de wet op dit punt aan te passen. Hij wil hiervoor de compartimentering bij toepassing van de deelnemingsvrijstelling in de wet gaan opnemen. De regeling moet gaan gelden bij een overgang van de belaste naar de onbelaste sfeer en andersom. U moet dan een reserve vormen voor het verschil tussen de werkelijke waarde en boekwaarde van de aandelen op het moment van de sfeerovergang. Het gaat hierbij niet alleen om de vermogenswinsten op aandelen, maar ook om dividenduitkeringen. De staatssecretaris wil de regeling met terugwerkende kracht tot 14 juni 2013 – de datum van het arrest van de Hoge Raad – invoeren. Het wetsvoorstel is recent ingediend bij de Tweede Kamer.