Voorkom 8% belastingrente: vraag vóór 1 mei om VA VPB

Belastingplichtigen voor de vennootschapsbelasting (VPB) die te laat zijn met het indienen van hun aangifte over 2019 kunnen een flinke rekening aan belastingrente verwachten. Het tarief is namelijk niet flauw: 8%. Die rekening valt te voorkomen door vóór 1 mei om een voorlopige aanslag (VA) over 2019 te vragen bij de Belastingdienst.

30 januari 2020 | Door redactie

Als het boekjaar van een bv gelijk loopt met het kalenderjaar, moet de aangifte VPB van het voorgaande kalenderjaar vóór 1 juni binnen zijn bij de Belastingdienst. Maar voor de berekening van de belastingrente komen er andere data om de hoek kijken:

  • De belastingplichtige betaalt wel belastingrente als de Belastingdienst de aanslag oplegt op of na 1 juli volgend op het belastingjaar. 

  • De belastingplichtige betaalt geen belastingrente als hij vóór 1 juni volgend op het belastingjaar aangifte doet en de fiscus de gegevens uit uw aangifte ongewijzigd overneemt.
  • Ook betaalt de belastingplichtige geen belastingrente als hij voor 1 mei volgend op het belastingjaar om een voorlopige aanslag VPB vraagt en de fiscus deze voorlopige aanslag oplegt zoals de belastingplichtige heeft gevraagd.

Betalen tot zes weken na dagtekening aanslag

De fiscus rekent maar liefst 8% belastingrente over het bedrag dat een belastingplichtige aan VPB moet betalen. De periode loopt van 1 juli volgend op het belastingjaar tot zes weken na de dagtekening op de aanslag. Stel dus dat een bv een aanslag 2019 krijgt met dagtekening 2 augustus 2020, dan moet de bv belastingrente betalen over de periode tussen 1 juli en 13 september 2020 (want dat is zes weken na 2 augustus). Belastingplichtigen die over het voorgaande boekjaar VPB hebben moeten betalen ontvangen in het begin van het nieuwe jaar vaak al wel een voorlopige aanslag van de Belastingdienst die aansluit bij de aanslag over het jaar daarvoor. Maar stel dat een bv een veel beter jaar heeft gedraaid dan het jaar ervoor, dan kan het aanvragen van een nadere voorlopige aanslag veel financieel leed voorkomen. Heeft een belastingplichtige helemaal geen voorlopige aanslag ontvangen en is de verwachting dat er VPB betaald moet gaan worden, dan moet er dus vóór 1 mei om een voorlopige aanslag zijn gevraagd om de hoge belastingrente te voorkomen.