Voorlopige aanslag VPB niet per mail verlagen

Ondernemers die de winst zien inzakken door de coronacrisis moeten ook hun voorlopige aanslag over 2020 voor de vennootschapsbelasting laten wijzigen. Omdat deze aanslag is gebaseerd op gegevens uit eerdere jaren, kan de belastingrekening anders te hoog uitvallen. Maar de aanvraag moeten ondernemers niet per mail doen, want dan wijst de fiscus het verzoek af.

31 maart 2020 | Door redactie

Ondernemingen die vennootschapsbelasting (VPB) moeten betalen krijgen vaak aan het begin van het jaar een voorlopige aanslag ontvangen voor dat jaar. Op basis van gegevens uit eerdere jaren berekent de Belastingdienst hoeveel VPB de onderneming ongeveer moet betalen. De bv betaalt de VPB dan meestal al maandelijks in het lopende belastingjaar. In het jaar erna volgt de definitieve berekening en verrekent de fiscus te veel of te weinig betaalde belasting.

Aanslag gaat uit van te hoge winst

Door de coronacrisis kan het goed zijn dat de voorlopige aanslag nu te hoog uitvalt. De winst uit voorgaande jaren wordt in 2020 immers waarschijnlijk niet gehaald. Maar ondernemers betalen nu al hun VPB voor 2020 op basis van de voorlopige aanslag. Dus kan het goed zijn dat zij meer geld naar de fiscus brengen dan nodig is. Geld dat nu hard nodig is voor de bedrijfsvoering.
Ondernemers kunnen daarom een verlaging vragen van de voorlopige aanslag. De Belastingdienst laat weten dat de dienst op dit moment veel van zulke verzoeken via e-mail binnenkrijgt. Maar dat is administratief ingewikkeld en ook foutgevoelig, aldus de fiscus. Daarom worden aanvragen die per mail binnenkomen niet in behandeling genomen. Ondernemers krijgen dan standaard een afwijzingsbrief.

Voorlopige aanslag VPB wijzigen

Wat zijn dan wel de juiste wegen om de voorlopige aanslag VPB voor 2020 te laten wijzigen? Er zijn drie manieren:

  • Ondernemers loggen in op Mijn Belastingdienst Zakelijk en vullen daar een formulier in. Om in te kunnen inloggen is wel eHerkenning nodig.
  • Ondernemers die niet in dit portaal kunnen, vullen het formulier in via de website van de Belastingdienst.
  • Ondernemers vragen de wijziging aan via hun belastingsoftware of laten hun belastingadviseur de aanvraag doen.