VPB-plicht voor overheid vanaf 1 januari 2016

1 juni 2015 | Door redactie

De Eerste Kamer heeft onlangs ingestemd met het wetsvoorstel Wet modernisering VPB-plicht overheidsondernemingen. Daardoor zijn gemeenten, provincies en andere publieke organisaties die een onderneming drijven vanaf 1 januari 2016 belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting (VPB).

Op Prinsjesdag 2014 is het wetsvoorstel (pdf) gepresenteerd dat de vrijstelling voor de VPB afschaft voor overheidsbedrijven. Momenteel hoeven overheidsbedrijven geen VPB af te dragen, tenzij ze bedrijfsactiviteiten uitvoeren die zijn opgenomen in de Wet op de VPB, zoals het leveren van gas of elektriciteit. Straks is het andersom: overheidsbedrijven zijn dan in principe VPB-plichtig, tenzij een vrijstelling van toepassing is voor de activiteiten. Er geldt een algemene vrijstelling voor interne activiteiten, voor activiteiten die worden uitgevoerd in het kader van overheidstaken en voor samenwerkingsverbanden tussen publiekrechtelijke rechtspersonen. De inkomsten uit deze activiteiten worden niet meegeteld bij de winst. Verder geldt er een specifieke vrijstelling voor academische ziekenhuizen en voor door het Rijk bekostigd onderwijs. Ook kunnen activiteiten en organisaties worden uitgezonderd via een algemene maatregel van bestuur.

Begin met inventarisatie activiteiten

Als de wet van kracht wordt en uw organisatie is een overheidsonderneming, moet u net als private organisaties VPB gaan afdragen als u met uw activiteiten in concurrentie treedt met andere ondernemingen op de markt. De VPB-plicht geldt voor het boekjaar dat op of na 1 januari 2016 begint. Begin daarom nu met het inventariseren van uw activiteiten waarmee u in concurrentie treedt met andere ondernemingen en bereken de financiële gevolgen.

Stel gratis uw vragen

MKB AdviesdeskHeeft u vragen over de gevolgen van bovenstaande maatregel, dan kunt u deze als Premium-abonnee gratis stellen aan de experts van MKB Adviesdesk. U krijgt gegarandeerd antwoord binnen vijf werkdagen. Wacht niet langer en stel uw vraag!