Vraag om voorlopig verrekenen van verliezen

29 december 2015 | Door redactie

Heeft uw organisatie verliezen geleden, dan kan het even duren voordat de Belastingdienst die heeft verrekend met eventuele winsten. Met een voorlopige verliesverrekening kan uw organisatie het geld echter al eerder krijgen.

Uw organisatie kan weleens te maken krijgen met een verliesjaar. Het is echter mogelijk om deze verliezen te verrekenen met winsten. In de inkomstenbelasting kan uw organisatie verliezen verrekenen met winsten in drie voorafgaande jaren en de negen volgende kalenderjaren. Gaat het om de verrekening in de vennootschapsbelasting (tool) dan zijn verliezen te verrekenen met het voorafgaande jaar en de negen volgende jaren. Nadeel is echter dat het erg lang kan duren voordat de Belastingdienst de verliezen van uw organisatie heeft verrekend.

Fiscus zal 80% van het verlies verrekenen

De fiscus zal namelijk eerst op basis van de aangifte van uw organisatie een aanslag opleggen en daarbij eventueel een verliesbeschikking afgeven. Het verrekenen met winsten is pas daarna mogelijk. Om te voorkomen dat uw organisatie lang moet wachten op haar geld is het mogelijk om een voorlopige verliesverrekening aan te vragen (tool). De Belastingdienst verrekent dan 80% van het voorlopige verlies met de winsten uit het verleden. Om in aanmerking te komen voor de voorlopige verliesverrekening moet uw organisatie de aangifte over het verliesjaar al hebben ingediend. De resterende 20% zal de fiscus bij de definitieve aanslag vaststellen.