Wat krijgen VPB-betalers voor de kiezen op Prinsjesdag?

Het tarief in de VPB in de eerste schijf gaat omlaag van 16,5% naar 15% en de schijf wordt waarschijnlijk verlengd naar € 400.000. Wat kan een VPB-plichtige onderneming nog meer verwachten aan positieve en helaas ook negatieve maatregelen op Prinsjesdag?

14 september 2020 | Door redactie

Op Prinsjesdag zal het kabinet bekendmaken dat het lage tarief van de vennootschapsbelasting (VPB) zal zakken van 16,5% naar 15%. Bovendien kunnen VPB-plichtige ondernemers straks langer profiteren van dit opstapje, namelijk tot een winst van € 400.000. Nu is € 200.000 nog de grens. Daarentegen gaat de eerder geplande verlaging van het hoge VPB-tarief niet door. Dat blijft ook in 2021 op 25% staan. Wel komt er een nieuwe regeling die fiscaal voordeel geeft aan ondernemingen die investeren. De overheid zelf wil de economie ook blijven stimuleren, via een investeringsfonds met zo’n € 20 miljard in de pot.  

Aanscherping van de renteaftrekbeperkingen

Het tarief van de innovatiebox zal naar verwachting stijgen van 7% naar 9%. Daarnaast volgt er een aanscherping van de renteaftrekbeperkingen. Ook de liquidatieverliesregeling staat een verandering te wachten maar de beperkingen zullen waarschijnlijk pas gaan gelden vanaf een bedrag van € 5 miljoen. Of de betalingskorting voor de VPB dit jaar wordt afgeschaft is nog niet helemaal duidelijk.
Met ingang van 1 januari 2021 moet er bronbelasting worden ingehouden als rente- of royaltybetalingen worden gedaan door een in Nederland gevestigde onderneming aan een in een laagbelastende jurisdictie gevestigd gelieerd lichaam en in misbruiksituaties. Dit is al in het Staatsblad opgenomen. Er komt waarschijnlijk ook een bronbelasting op dividend per 1 januari 2024.

Coronareserve wordt wettelijk vastgelegd

Om coronagerelateerd verlies uit 2020 versneld te kunnen verrekenen met de winst uit 2019 is de coronareserve ingevoerd. De wettelijke basis voor deze reserve ontbreekt echter nog. Daarom zal deze zijn opgenomen in de wetsvoorstellen die de staatssecretaris van Financiën op Prinsjesdag zal presenteren.

Bijlagen bij dit bericht

De innovatiebox
Infographic