Wet compartimenteringsreserve aangenomen

24 april 2015 | Door redactie

Onlangs stemde de Eerste Kamer in met de Wet compartimenteringsreserve. Deze nieuwe wet wijzigt de manier waarop u moet omgaan met de deelnemingsvrijstelling bij een wetswijziging. De aanleiding voor het opstellen van het wetsvoorstel was een arrest van de Hoge Raad.

Als u een belang van ten minste 5% heeft in een onderneming, mag u in principe gebruikmaken van de deelnemingsvrijstelling. Het voordeel hiervan is dat de resultaten dan belastingvrij zijn. Dit profijt kan op twee manieren eindigen: door een verandering in de omvang van uw belang en door een wetswijziging. Mocht uw deelneming kleiner worden, dan komt de feitencompartimentering in beeld. Dit betekent dat u uw resultaat splitst. Alleen op het deel van het resultaat dat u heeft behaald toen u aan de voorwaarden van de deelnemingsvrijstelling voldeed, mag u de vrijstelling toepassen.

Slechts compartimenteren als dit in de wet staat

Als de toepassing van de deelnemingsvrijstelling eindigt als gevolg van een wetswijziging, mag u niet zonder meer compartimentering toepassen. Dit heeft de Hoge Raad geoordeeld in haar arrest van 14 juni 2013. Dit komt doordat dit nog niet in de wet stond. De overheid is onlangs met het arrest aan de slag gegaan en stelde het wetsvoorstel compartimenteringsreserve op. De Wet compartimenteringsreserve is inmiddels door de Eerste Kamer aangenomen. Als uw deelnemingsvrijstelling nu eindigt als gevolg van een wetswijziging, moet u een compartimenteringsreserve vormen. Er zijn twee soorten compartimenteringsreserves:

  • Een onbelaste compartimenteringsreserve: bij een overgang van een onbelaste naar een belaste situatie;
  • Een belaste compartimenteringsreserve: bij een overgang van een belaste naar een onbelaste situatie.
 

Dringende vragen over de deelnemingsvrijstelling?

MKB AdviesdeskHeeft u vragen over de deelnemingsvrijstelling, dan kunt u deze als Premium-abonnee ook gratis stellen aan de experts van MKB Adviesdesk. U krijgt gegarandeerd antwoord binnen vijf werkdagen. Wacht niet langer en stel uw vraag!