Willekeurige afschrijving niet ongedaan maken

5 april 2012 | Door redactie

Maakt u gebruik van de mogelijkheid om willekeurig af te schrijven, dan kunt u een afgeschreven bedrag niet ongedaan maken door het jaar daarop diezelfde afschrijving negatief op te voeren. Willekeurig betekent in dit geval namelijk niet dat u vrij bent om te schuiven met de afschrijving. Slechts het percentage dat u afschrijft mag willekeurig zijn. Een bv had de regeling echter anders geïnterpreteerd.

De inspecteur was het niet eens met de aanslag vennootschapsbelasting van de bv in kwestie. Deze had namelijk na aanschaf van een machine een deel van het investeringsbedrag willekeurig afgeschreven in 2003. Later had de bv ditzelfde bedrag negatief afgeschreven voor de aanslag in 2008, om vervolgens in 2009 voor dezelfde machine weer een deel van het bedrag willekeurig af te schrijven. De rechter moest uiteindelijk beslissen of de bv juist had gehandeld.

Creatieve invulling van regeling

De bv was van mening dat het binnen de faciliteit van willekeurige afschrijving mogelijk was om een afschrijving in een bepaald jaar op te schuiven door het later negatief af te schrijven en vervolgens weer positief af te schrijven. De rechtbank noemde dit een ‘creatieve’ werkwijze, die echter niet strookte met de wet. Vervroegd en vertraagd afschrijven is volgens de rechtbank weliswaar mogelijk, maar dit betekent geenszins dat een afschrijving ongedaan kan worden gemaakt. De bv kreeg dus ongelijk. 
Rechtbank Haarlem, 27 maart 2012, LJN:BW0067