Zakelijk karakter lening voor de VPB wordt strenger

19 september 2017 | Door redactie

In het Belastingplan 2018 is opgenomen dat de dubbele zakelijkheidstoets in artikel 10a van de Wet op de vennootschapsbelasting (VPB) strenger wordt. De aanleiding daarvoor is een arrest van de Hoge Raad.

De nieuwe regelgeving moet ervoor zorgen dat een directeur-grootaandeelhouder in het kader van de dubbele zakelijkheidstoets aannemelijk maakt dat een schuld bij een verbonden lichaam in feite ook verschuldigd kan zijn aan een derde en daarnaast ook wordt gebruikt voor de financiering van een rechtshandeling die overwegend zakelijk is.

Fiscus kijkt naar aflossingsschema

In het Belastingplan 2018 (tool) staat dat de nieuwe regelgeving geen gevolgen heeft voor de beoordeling of een schuld in feite is verschuldigd aan een ander dan een met de belastingplichtige verbonden lichaam of met hem verbonden natuurlijk persoon. Op basis van het arrest van de Hoge Raad van 21 april 2017 kijkt de fiscus bij zijn beoordeling naar:

Het gaat altijd om de onderlinge samenhang van deze omstandigheden.