Zonder tegenprestatie geen aftrek van de winst

5 september 2013 | Door redactie

U kunt niet zomaar alle bedragen op een factuur in aftrek brengen van de winst. Hiervoor is namelijk een tegenprestatie vereist. Het gerechtshof in Den Haag weigerde recent de aftrek toen een bv de tegenprestatie niet aannemelijk kon maken.

In deze zaak ging het om een bv die zich bezighield met het bouwen van tunnels. De bv ontving van de kostenmaatschappij een factuur van € 95.200. Op de factuur stond alleen vermeld dat het ging om ´voor u verrichte en te verrichten werkzaamheden op uurbasis’. Er stond op de factuur niks vermeld over de werkzaamheden en wanneer die waren verricht. In de administratie van de bv was ook geen offerte of overeenkomst te vinden. De inspecteur stelde daarom dat er geen tegenprestatie was en weigerde de aftrek van de winst.

Onvoldoende aannemelijk gemaakt

In de procedure gaf de bv aan dat de overeenkomst geheel mondeling tot stand was gekomen. Het gerechtshof vond echter dat de afspraken onvoldoende aannemelijk waren gemaakt. Vanaf het begin was volgens de rechter duidelijk dat er geen sprake was van een tegenprestatie. Daarnaast lukte het de bv niet om te bewijzen dat de uitgaven ten behoeve van de onderneming waren gemaakt. De bv mocht de uitgaven dus niet ten laste brengen van de winst. Deze conclusie had ook gevolgen voor het BTW-bedrag van € 15.200. Het ontbreken van een tegenprestatie zorgde ervoor dat deze BTW niet aftrekbaar was. 
Gerechtshof Den Haag, 21 juni 2013, ECLI (Verkort): 2438