Zorgen om afglijden Nederlands vestigingsklimaat

Een nieuw kabinet moet in actie komen om te voorkomen dat het Nederlandse vestigingsklimaat afglijdt. Die boodschap heeft een breed verbond van ondernemers, maatschappelijke organisaties, provincies en gemeenten afgeleverd bij de informateurs.

22 oktober 2021 | Door redactie

Nederland staat er nu nog goed voor, zo benadrukken de organisaties. Maar uit de praktijk komen ‘serieuze signalen’ dat onze positie langzaam afbrokkelt. Als Nederland niets doet komt die positie verder onder druk te staan, zo staat in een manifest dat meer dan 120 handtekeningen telt. Onder meer ondernemersorganisaties, lokale overheden, hogescholen en universiteiten hebben getekend. Het manifest is aangeboden aan informateurs Wouter Koolmees en Johan Remkes, die werken aan de vorming van een nieuw kabinet.

‘Zigzagbeleid’ op fiscaal gebied

Wat zijn dan signalen voor het afglijden van het vestigingsklimaat? Het manifest noemt onder meer dat Nederlandse investeringen in research & development ‘achterblijven bij de koplopers’. Dat komt mede door 'constante druk' op fiscale voordelen voor innovatie, zoals het versoberen van de innovatiebox (artikel) in de vennootschapsbelasting (VPB). Ook hekelt het manifest het inkorten van de 30%-regeling voor buitenlandse werknemers van acht naar vijf jaar. Onder deze regeling mag een werkgever vijf jaar een onbelaste tegemoetkoming geven voor verblijfskosten. Het inkorten maakt ons land minder aantrekkelijk voor schaars internationaal talent, aldus het manifest.
Verder zijn er zorgen om ‘zigzagbeleid’ op fiscaal gebied. Daarbij wordt er bijvoorbeeld op gewezen dat het kabinet is afgeweken van de plannen rondom de VPB. Toen enkele jaren terug de afschaffing van de dividendbelasting na een verhitte discussie tóch niet doorging, zou het bedrijfsleven profiteren van een verlaging van het hoge VPB-tarief. Dit zou aanvankelijk zelfs zakken van 25% naar 20,5%. Uiteindelijk is die verlaging er niet gekomen. Sterker: het hoge VPB-tarief stijgt volgend jaar waarschijnlijk naar 25,8%.

Actie voor vestigingsklimaat op zes gebieden

Het manifest (pdf) draagt ook oplossingsrichtingen aan. De ondertekenaars willen samen met een nieuw kabinet in actie komen op zes gebieden:

  1. Beroepsbevolking: onder meer door investeringen in basis- en voortgezet onderwijs.
  2. Leefklimaat: het tekort aan woningen moet nu echt worden opgelost.
  3. Investeringen in kennis en innovatie.
  4. Strategisch industriebeleid, en een modernisering van het ‘topsectorenbeleid’.
  5. Bereikbaarheid goed houden door onder meer investeringen in infrastructuur.
  6. Een betrouwbare en voorspelbare overheid met stabiel beleid, met ‘rust, stabiliteit en voorspelbaarheid’ op fiscaal gebied.

Bijlagen bij dit bericht