Krijg ik korting als ik mijn voorlopige aanslag VPB in één keer betaal?

26 april 2021

Krijg ik korting op de door mij te betalen belasting als ik mijn voorlopige aanslag voor de vennootschapsbelasting (VPB) in één keer betaal in plaats van in termijnen?

De Belastingdienst geeft u nu nog een korting als u uw verschuldigde belasting die u in termijnen mag betalen toch in één keer betaalt voor de eerste betaaldatum. Dat geldt voor de inkomstenbelasting (IB), maar ook voor de VPB. Dit geldt als u een voorlopige aanslag IB of VPB krijgt in het jaar waar de aanslag over gaat. Op uw aanslag ziet u of u betalingskorting kunt krijgen en hoeveel.

De fiscus berekent de betalingskorting over de helft van het bedrag dat u moet betalen. Dit is uw gemiddelde schuld over de hele betaalperiode. Dit bedrag vermenigvuldigt hij met het percentage voor de invorderingsrente. Daarnaast is de periode waarover u het bedrag mag betalen in verhouding tot het totaal aantal dagen in een jaar van belang. Hiervoor zijn vaste regels. Een jaar telt 360 dagen en iedere volle maand 30 dagen.

Korting VPB vervalt per 2023

Eerder heeft het kabinet echter aangekondigd dat de betalingskorting voor de VPB gaat vervallen. Dat zou eigenlijk per 2021 gebeuren, maar dat is vanwege technische problemen niet gelukt. Nu is de bedoeling om de korting met ingang van 1 januari 2023 te laten vervallen. In 2022 geldt de korting dus nog wel.