Krijg ik korting als ik mijn voorlopige aanslag VPB in één keer betaal?

10 juni 2020

Krijg ik korting op de door mij te betalen belasting als ik mijn voorlopige aanslag voor de VPB over 2020 in één keer betaal in plaats van in termijnen?

De Belastingdienst geeft u nu nog een korting als u uw verschuldigde belasting die u in termijnen mag betalen toch in één keer betaalt voor de eerste betaaldatum. Dat geldt voor de IB, maar ook voor de VPB. Dit geldt als u een voorlopige aanslag IB of VPB krijgt in het jaar waar de aanslag over gaat. Op uw aanslag ziet u of u betalingskorting kunt krijgen en hoeveel.

De fiscus berekent de betalingskorting over de helft van het bedrag dat u moet betalen. Dit is uw gemiddelde schuld over de hele betaalperiode. Dit bedrag vermenigvuldigt hij met het percentage voor de invorderingsrente. Daarnaast is de periode waarover u het bedrag mag betalen in verhouding tot het totaal aantal dagen in een jaar van belang. Hiervoor zijn vaste regels. Een jaar telt 360 dagen en iedere volle maand 30 dagen.

Korting vervalt per 2021

Op Prinsjesdag 2019 is echter bekend geworden dat de korting voor de VPB gaat vervallen per 2021. Het levert u dan dus vanaf dat jaar geen voordeel meer op als u een belastingbedrag dat u van de Belastingdienst in termijnen mag betalen in één keer betaalt. Het opdoeken van de betalingskorting moet de schatkist vanaf 2021 jaarlijks € 160 miljoen opleveren. Het is één van de maatregelen om een groter deel van de belastingrekening bij het bedrijfsleven neer te leggen.