Wanneer moet ik mijn aangifte voor de VPB doen?

22 april 2021

Wanneer moet mijn bv de aangifte vennootschapsbelasting (VPB) uiterlijk inleveren bij de Belastingdienst, en kan ik misschien uitstel krijgen? En hoe werkt het bij een gebroken boekjaar?

De standaard-deadline voor het indienen van de aangifte VPB is vijf maanden na afloop van het boekjaar. Loopt uw boekjaar gelijk met het kalenderjaar, dan moet u dus de aangifte uiterlijk op 31 mei in het jaar dat volgt op het boekjaar inleveren. U doet de aangifte via Mijn Belastingdienst Zakelijk (daar heeft u eHerkenning voor nodig), met aangiftesoftware of u laat uw fiscaal adviseur de aangifte indienen.

Aangiftedatum VPB gebroken boekjaar

Voor een gebroken boekjaar (dat bijvoorbeeld loopt van maart tot en met februari het jaar erop) geldt dat u de aangifte vijf maanden na afloop van het boekjaar moet indienen. Bij een gebroken boekjaar dat eindigt op 28 februari is dat dus uiterlijk 31 juli.

Daarnaast zijn er nog aparte deadlines bij een ‘kort’ boekjaar, bijvoorbeeld bij een bv die pas halverwege het jaar is opgericht. Eindigt dit boekjaar op 31 december dan moet de bv de aangifte vóór 1 juni van het daaropvolgende jaar indienen. Eindigt het boekjaar in een andere maand, dan moet de aangifte vóór 1 april van het jaar daarna zijn verstuurd.

Uitstel vragen voor aangifte VPB

Te laat aangifte doen kan u op een verzuimboete van € 2.575 (2021) komen te staan. Redt u het niet op tijd? Dan kunt u uitstel vragen, uiterlijk binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar. De standaard-uitsteltermijn is vijf maanden.

Uitstel kunt u aanvragen door in te loggen op Mijn Belastingdienst Zakelijk en daar een formulier in te vullen. Een andere mogelijkheid is dit formulier op de website van de Belastingdienst gebruiken. Dit formulier moet u op de computer invullen, printen en ondertekend naar uw Belastingkantoor sturen.

U moet altijd dit laatste formulier gebruiken om uitstel te vragen als uw boekjaar niet gelijkloopt aan het kalenderjaar. Ook als u buitenlands belastingplichtige bent óf als u langer dan vijf maanden uitstel wilt kunt u alleen dit formulier gebruiken.Meer informatie over de aangifte vennootschapsbelasting vindt u in de toolbox Stap voor stap door de aangifte vennootschapsbelasting.