Wat zijn de gevolgen van het verbreken van een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting?

23 november 2009

Momenteel is er tussen mijn bv's een fiscale eenheid (voor de vennootschapsbelasting) maar ik heb eens zitten rekenen en ik denk dat als ik de fiscale eenheid verbreek dit fiscaal voordeliger is. Wat zijn de gevolgen van het verbreken van de fiscale eenheid tussen mijn bv's?

Als de fiscale eenheid wordt verbroken, worden de bv's zelfstandig belastingplichtig. Indien in de 6 jaar voorafgaand aan de verbreking van de fiscale eenheid overdracht van activa met stille reserves heeft plaatsgevonden tussen gevoegde bv's, moet de fiscale eenheid vlak vóór het ontvoegingstijdstip afrekenen over de stille reserves.  

Verzachtingen op sanctie

Er bestaan twee verzachtingen op deze sanctie. Als de besmette overdracht een bedrijfsfusie binnen fiscale eenheid betreft bedraagt de termijn niet 6, maar 3 jaar. Als de overdracht plaatsvindt in het kader van normale bedrijfsuitoefening blijft de sanctie achterwege.