Ben ik als dga verplicht om pensioen in eigen beheer op te bouwen?

Antwoord

13 december 2009

Zeker niet. U kunt als dga ook uw pensioen geheel extern verzekeren. Bijvoorbeeld door gewoon mee te liften op de pensioenregeling van uw werknemers. We zien echter ook dat dga's op individuele basis een eind- of middelloontoezegging verzekeren. Als eind- of middelloon wordt verzekerd, is sprake van een levenslang gegarandeerd pensioen. In de opbouwfase wordt een kapitaal bijeen gespaard, dat samen met de bijgeschreven rente op de pensioendatum voldoende is om de pensioenen levenslang uit te keren.

Bij het verzekeren van pensioen, en zoals we verderop zullen zien ook bij het bepalen van een voorziening in eigen beheer, spelen drie factoren een belangrijke rol: de omvang van het pensioen, de levensverwachting en de rekenrente.

Gerelateerd aan dit antwoord

Laatst toegevoegd

Meest gelezen

Heeft u een vraag over Pensioen via de werkgever?

Dirk-Jan Plate

Pensioenadviseur

Pensioenlogica
Adviseur is nu beschikbaar