Bestaat er een vrijstelling voor de thuiskopieheffing?

Wij kopen laptops of pc's in voor klanten en verkopen die weer door. Een van onze klanten is een stichting. Kunnen we daarvoor een vrijstelling krijgen voor de thuiskopieheffing?

Antwoord

6 september 2016

Een dergelijke vrijstelling is er niet. De heffing is geregeld in artikel 16c van de Auteurswet. De fabrikant of importeur moet deze afdragen (lid 2). De afdracht moet plaatsvinden op het moment dat de voorwerpen in het verkeer kunnen worden gebracht (lid 3). Er wordt niet gekeken of ze voor kopieën worden gebruikt. Dit is natuurlijk altijd mogelijk en nooit uit te sluiten. Hieronder vindt u voor de volledigheid de wettekst. 

Artikel 16C auteurswet, eerste drie leden.

 • 1 Als inbreuk op het auteursrecht op een werk van letterkunde, wetenschap of kunst wordt niet beschouwd het reproduceren van het werk of een gedeelte ervan op een voorwerp dat bestemd is om een werk ten gehore te brengen, te vertonen of weer te geven, mits het reproduceren geschiedt zonder direct of indirect commercieel oogmerk en uitsluitend dient tot eigen oefening, studie of gebruik van de natuurlijke persoon die de reproductie vervaardigt.

 • 2 Voor het reproduceren, bedoeld in het eerste lid, is ten behoeve van de maker of diens rechtverkrijgenden een billijke vergoeding verschuldigd. De verplichting tot betaling van de vergoeding rust op de fabrikant of de importeur van de voorwerpen, bedoeld in het eerste lid.

 • 3 Voor de fabrikant ontstaat de verplichting tot betaling van de vergoeding op het tijdstip dat de door hem vervaardigde voorwerpen in het verkeer kunnen worden gebracht. Voor de importeur ontstaat deze verplichting op het tijdstip van invoer.

Gerelateerd aan dit antwoord

Laatst toegevoegd

Meest gelezen

E-learningcursussen

 • Financiële administratie
  • Videocollege 20 minuten

  Bij ondernemen hoort het bijhouden van alles wat er in en met uw organisatie gebeurt. Alleen als u goed geïnformeerd bent, valt er werkelijk te sturen. Uw financiële administratie...

 • Werken met de kolommenbalans
  • Videocollege 14 minuten

  De cursus 'Werken met de kolommenbalans' maakt u snel vertrouwd met de kolommenbalans, het afsluiten van het grootboek en de boekingsgang. U leert het onderscheid tussen de proefbalans,...

 • Werken met het grootboek
  • Videocollege 14 minuten

  Na elk financieel feit zou de balans moeten worden aangepast. Dit is echter een zeer omslachtige manier van werken. Hoe moet het dan met de registratie en administratie van financiële...

Heeft u een vraag over Boekhouden?

Hans Broekhuis

Adviseur financiële administratie, fiscale zaken en non-profit

Finovion
Adviseur is nu beschikbaar