Bestuurder wijzen op verschil instemmingsaanvraag en adviesaanvraag?

Onze bestuurder heeft aan de ondernemingsraad een formele brief gestuurd met daarin de (voor)melding dat er binnenkort een instemmingsaanvraag volgt over arbeidsplaatsvermindering. In een vooroverleg hierover is er steeds gesproken over een adviesaanvraag. De OR is van mening dat het ook een adviesaanvraag is (WOR artikel 25 lid 1e). Moeten we de bestuurder per brief op deze fout wijzen en een nieuwe brief vragen (eisen) met daarin de correcte bewoording of is het afdoende een ontvangsbevestiging te sturen met daarin de tekst dat het geen instemmings- maar adviesaanvraag zal zijn?

Antwoord

11 juli 2016

Het lijkt hier inderdaad eerder om een adviesaanvraag te gaan. Het mag best een vergissing zijn en u kunt hem daar op wijzen. Dat kan (1) prima informeel, maar (2) hoeft niet. Als u dit informeel doet is, het handig achteraf de afspraken in een mail te bevestigen. Als u het schriftelijk doet (3), kan het overkomen als een harde terechtwijzing. Dat kan weer wrevel wekken. Laat de bestuurder zich bijstaan door een adviseur of advocaat? Dan is het een optie om deze informeel (4) in te lichten. 

Het is goede gewoonte om de bestuurder (en eventuele secondanten HR en/of die adviseur) mee te nemen op een deel van uw training en uw trainer te vragen om de hele groep de WOR nog eens in grote lijnen uit te laten leggen. 

Gerelateerd aan dit antwoord

Laatst toegevoegd

Meest gelezen

E-learningcursussen

  • Adviesrecht van de OR
    • Videocollege 12 minuten

    De ondernemingsraad kan met het adviesrecht advies uitbrengen over alles wat de organisatie aangaat. De bestuurder is verplicht om dit advies te bekijken, er schriftelijk op te reageren...

Heeft u een vraag over Adviesrecht?

Elke Schulting

Adviseur Belonen en Organisatie-ontwerp

STYR & company
Adviseur is nu beschikbaar